Som grafisk virksomhed i Danmark, er vi under konstant kontrol af myndighederne. 

Dette kræver store investeringer i medarbejdere og maskinpark, at holde et fagligt højt vidensniveau på medarbejdersiden samt at vi ikke tilsidesætter kravet om en ren og miljøvenlig virksomhed. Vi hos Dahetra ved, vores forretningsaktiviteter hænger tæt sammen med lokale og globale miljøspørgsmål. I den forbindelse er vores virksomhed aktivt engageret i “grøn ledelse”, en indsats for at mindske den miljømæssige trussel gennem implementering af forretningsplaner, som inkorporerer miljøhensyn. Specifikt udvikler Dahetra strategier for transport, miljøvenlige kontorer, emballage, anvendelse af kemikalier og “grøn” produktion.