VIRKSOMHED SOCIAL OVERENSSTEMMELSE INITIATIV

BSCI er et forsyningskæde-håndteringssystem baseret på Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konventioner og erklæringer, De Forenede Nationers (FN) vejledende principper om erhvervsliv og menneskerettigheder og retningslinjer for multinationale virksomheder i
Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) .
Grundlæggende miljø og styringssystemer.


Du kan læse mere om BSCI på www.bsci-intl.org