Dahetra er via New Wave Group medlem af Business Social Compliance Initiative (BSCI), et initiativ for socialt medborgerskab ledet af Foreign Trade Association (FTA). BSCI er et tværgående initiativ, som i dag har mere end 700 medlemsvirksomheder. 

BSCI foreskriver en fælles revisionsmetode og et adfærdskodeks, der er baseret på FN’s konventioner om menneskerettigheder, konventionen om børns rettigheder samt ILO-konventionen. Kodekset stiller krav til vores leverandører i risikolande vedrørende:

• Forbud mod børnearbejde, tvangsarbejde og diskrimination.
• Sundhed og sikkerhed.
• Foreningsfrihed og kollektive forhandlinger.
• Løn, kompensation og tillæg.
• Grundlæggende miljø- og ledelsessystemer.

Du kan læse mere om BSCI på www.bsci-intl.org