At udvikle og anvende de reneste og mest effektive transportmetoder er noget, som lægger os meget på sinde. Dahetra samarbejder med nogle af de største fragtfirmaer på markedet, der alle har miljøprogrammer. 

En evaluering af disse programmer er et vigtigt element, når det kommer til indkøb af fragtydelser. For at reducere miljøpåvirkningen bliver Dahetras indkøb i Asien ofte slået sammen med vores søsterselskabers indkøb samme sted for at udnytte transportkapaciteten optimalt. Derudover er vi medlem af Clean Shipping Index, et initiativ der har til hensigt at påvirke rederierne til at anvende mere miljøvenlige fartøjer. Samtidig stræber vi efter at minimere brugen af lufttransport, som påvirker miljøet i langt højere grad og kun at bruge det i tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt.

Læs mere på www.cleanshippingindex.com