Miljø og etik har alltid været vigtige emner for Dahetra. Vi overvåger meget nøje hvorledes vores leverandører behandler deres ansatte, samt hvordan de forholder sig i forhold til miljøspørgsmål. 

Vi har et ansvar, når det gælder om at sikre sig, at vores leverandører respekterer de enkelte landes bestemmelser, såvel som internationale organisationers syn på grundlæggende rettigheder. Dahetras Code of Conduct gælder alle virksomheder, der er involveret i produktionen af vores produkter. Eftersom vi er opmærksomme på at de forskellige juridiske og kulturelle vilkår, som fabrikker verden over arbejder under, varierer meget, definerer denne Code of Conduct de grundlæggende krav, som alle fabrikker må følge for at kunne handle med os. Code of Conduct er en overenskomst, som vores leverandører forpligter sig til at efterleve. Den foreskiver bl.a., at leverandøren skal følge retslige bestemmelser og giver samtidig Dahetra adgang til fabrikker og informationer for at kunne kontrollere, om de efterlever reglerne. Vores Code of Conduct indeholder desuden forbud mod børnearbejde og diskriminering, krav om grundlæggende arbejdsforhold, retten til frit at organisere sig i fagforeninger, bestemmelser om minimumsløn og overtidsbetaling samt arbejdstidsbegrænsninger.